Pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky (111)
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)